x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLUOE8.1 Liikunta pedagogisena ilmiönä 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- jäsentävät liikuntapedagogiikan keskeisiä käsitteitä, tunnistavat toiminnan taustalla olevia ilmiöitä ja yhdistävät teorian käytännön liikuntatilanteisiin
- ymmärtävät yksilön kehollisuuden kokemisen koulun joukkomuotoisuuden ja ryhmien toiminnan kontekstissa ja osaavat järjestää turvallisia, toiminnallisia ja erilaiset lähtökohdat huomioonottavia oppimistilanteita erilaisissa ympäristöissä.

Sisältö

Kurssilla perehdytään liikuntapedagogisiin kysymyksiin teoriassa ja käytännön sovelluksissa. Tavoitteena on säilyttävän liikuntakulttuurin sijaan tarkastella vaihtoehtoisia tapoja liikuntakasvatuksen toteutuksessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Pienryhmäopetus 95 t 0 t
Itsenäinen työskentely 150 t 0 t
Seminaari 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Essee 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kirjareferaattien hyväksytty suoritus

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana määräytyy kirjatentin perusteella, aktiivisella osallistumisella opetukseen ja hyväksytyillä kirjareferaateilla.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Myöhemmin ilmoitettava kirjallisuus

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö