x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA3 Kasvatushistoria 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
AIKAA9 Kasvatushistoria 4 op

Yleiskuvaus

Aineopintojen vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena, että opiskelijat
- tuntevat suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen eri muotojen keskeiset muutosvaiheet poliittisessa ja taloudellisessa kontekstissaan
- ymmärtävät kasvatuksen ja koulutuksen kehityksen kulttuurisia eroja
- oppivat kasvatushistoriallisen analyysin ja keskustelun perusteita.

Sisältö

Opiskelijat työstävät opintojensa suuntautumisen mukaan tapaustutkimukset, joita tuetaan museo- tai arkistokäynneillä sekä kirjallisuuskatsauksilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 111 t 0 t
Seminaari 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Opintojakso on mahdollista toteuttaa kaksikielisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kasvatuksen ja koulutuksen historia Suomessa –teokset (osat 1-3, Huoneentaulun maailma -1869, Valistus ja koulun penkki 1860-1960, Tiedon ja osaamisen Suomi 1960-)

McCulloch, G., Historical research in educational settings. 2000.

History of Education Quarterly ja Kasvatus ja Aika -lehti

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Vaihtoehtoiset aineopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Kasvatustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö