x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA2.1 Yhteiskunnallisiin kytkentöihin suuntaava jakso: Kasvatuksen yhteiskunnallinen merkitys 3 op

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden pitää suorittaa kaksi seuraavista opintojaksoista: KASA2.1, KASA2.2 ja JVA6

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen kansalaisvalmiuksien ja demokraattisen yhteiskunnan kehittymiselle

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kasvatuksen ja koulutuksen keskeisiin käsitteisiin ja instituutioihin erityisesti kasvatussosiologisesta näkökulmasta. Keskeisimpänä kysymyksenä on kasvatuksen ja koulutuksen merkitys tasa-arvoisten kansalaisvalmiuksien, yksilöiden kriittisen arviointikyvyn ja demokratian kehittymiselle.

Opintojakson tiedetausta: Kasvatussosiologia, kasvatusfilosofia

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 75 t 0 t
Lukupiiri
Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sovittavia osia tai artikkeleita seuraavista teoksista:

Dewey, J., Demokratia ja kasvatus (Democracy and Education,1916). niin & näin-kirjat. Eurooppalaisen filosofian seura. 2012.

Nussbaum, N., Talouskasvua tärkeämpää - Miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä. Gaudeamus. 2011.

Rizvi, F. & Lingard, B., Globalizing education policy. Routledge. 2010. Saatavana myös verkkoaineistona: http://www.tampere.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=465373

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö