x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTTS1 Tilastollinen päättely 2 10 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää bayesiläisen tilastotieteen paradigman peruskäsitteineen ja osaa soveltaa sitä yksinkertaisten tilastollisen päättelyn ongelmien ratkaisemiseen. Hän oppii Markovien ketjujen peruskäsitteet, tutustuu joihinkin Markovien ketjujen sovelluksiin ja pystyy soveltamaan Markovin ketjuihin perustuvia laskentaintensiivisiä tekniikoita yksinkertaisten mallien estimoinnissa. Lisäksi hän perehtyy epäparametrisen ja robustin päättelyn perusajatuksiin sekä osaa soveltaa niitä yksinkertaisten testien ja luottamusvälien muodostamiseen.

Sisältö

Bayesin kaava, priorijakauma, uskottavuusfunktio, posteriorijakauma, posterioriennustejakauma, Bayes-estimaattorit, Bayesin tekijä, epäparametrinen ja robusti päättely, Markovin ketjut, MCMC-simulointi, tilastollinen mallinvalinta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset, harjoitustyö sekä välikokeet tai tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakso perustuu luentoihin, mutta oheislukemistona suositellaan teoksia

Garthwaite, P. H., Jolliffe, I. T., Jones, B., Statistical inference, Second Edition. Oxford University Press, 2002.

Davison, A., Statistical models. Cambridge University Press, 2003.

Ross, S. M., Introduction to probability models. Academic Press, 2002.

Williams, D., Weighing the odds, a course in probability and statistics. Cambridge University Press, 2001.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö