x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS27 Käsitteellinen mallintaminen II 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– tuntee intensionaalisen käsiteteorian pääpiirteet ja osaa suunnitella sen mukaisesti kohdealueen intensionaalisen käsitekaavion,
– osaa käyttää intensionaalista käsitekaaviota kyselyjen muodostamiseen,
– osaa käyttää intensionaalista käsitekaaviota tietokannan päivittämiseen,
– osaa muuntaa intensionaalisen käsitekaavion relaatiomallin kaavioksi,
– osaa verrata intensionaalista käsitekaaviota ekstensionaaliseen käsitekaavioon.

Sisältö

Kurssilla käsitellään käsitteellisen mallintamisen perusrakenteita, joiden avulla pyritään yhtenäistämään tiedon rakenteita ja niihin liittyviä teorioita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö