x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS21 Graduseminaari 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TKOPS401 Graduseminaari 4 op

Osaamistavoitteet

Seminaarin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen käytäntöihin.

Sisältö

Seminaarikokoontumiset gradutyöskentelyvaiheessa oleville opiskelijoille. Aiheiden käsittely ja laajentaminen, aihepiirien esittely, taustatutkimuksien esiintuominen, tutkimusongelman rajaus, tiedonkeruun näkökulmia, tutkimuskritiikin harjoittaminen, tutkielmakirjoittaminen, tutkimuksen esittäminen ja viimeistely.

Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Aiheanalyysin, väli- ja loppuraportin esittäminen, aktiivinen osallistuminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö