x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOO3 Opetusharjoittelu 15 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
HOITO1.3 Opetusharjoittelu 15 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hoitotieteellistä ja muuta tutkimustietoa hyödyntäen suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta erilaisilla opetusmenetelmillä ja erilaisissa oppimisympäristöissä. Lisäksi opiskelija pystyy analysoimaan ja kehittämään opettajan toimintaympäristöä, opettajan työtä ja opetusta. Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa sekä toimii yhteistyökykyisesti ja vastuullisesti.

Sisältö

Organisaatioon ja opettajan työhön tutustuminen. Opetustapahtumien suunnittelu, toteutus ja arviointi ohjatusti. Erilaisten opetusmenetelmien tarkoituksenmukainen käyttö ja arviointi. Erilaisissa oppimisympäristöissä (luokka, simulaatioluokka, kliininen ympäristö, verkkoympäristö) opettaminen ja ohjaaminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi

Itsenäinen tai ryhmässä tapahtuva opetusharjoittelun toteuttaminen suunnitelman mukaisesti, portfolion laatiminen, jossa kuvataan ja arvioidaan toteutunutta harjoittelua.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Opetusharjoittelun hyväksyminen edellyttää opetusharjoittelun toteuttamista suunnitelman mukaisesti, harjoittelun ohjaajan lausuntoa harjoittelun hyväksymisestä ja yliopisto-opettajan hyväksymää portfoliota. Harjoittelusuunnitelmasta ja portfoliosta tulee ilmetä harjoittelun oppimistavoitteiden hyvä saavuttaminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Penn, BK. 2008. Mastering the Teaching Role: A Guide for Nurse Educators, F.A. Davis. (Myös e-kirjana).

Bonnel W, Smith K. 2008. Teaching Technologies in Nursing and the Health Professions: Beyond Simulation and Online Courses, Springer. (Myös e-kirjana).

Pruuki L. 2008. Ilo opettaa. Tietoa, taitoa, työkaluja. Edita.

Kunkin aiheen mukaiset uusimmat tutkimukset

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö