x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOO1 Kehittyminen hoitotyön opettajaksi ja kouluttajaksi 10 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta erilaisissa oppimisympäristöissä hyödyntäen opetuksessa hoitotieteellistä ja muuta tutkimustietoa, opetussuunnitelmaa sekä erilaisia oppimisteorioita.

Sisältö

Oppimisteoriat opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opetussuunnitelmat ja niiden käyttö ja kehittäminen. Luokkaopetuksen perusmenetelmiä. Ohjaaminen kliinisessä ympäristössä. Simulaatio-opetuksen perusteet. Verkko-opetuksen perusteet. Draaman ja osallistavan teatterin työmuotoja opetuksessa. Hoitotieteellisen ja muun tutkimustiedon käyttö opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Oppimisen ja opetuksen arviointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen keskusteluluennoille, yhteistoiminnalliseen työskentelyyn ja seminaareihin, oppimispäiväkirjan laatiminen ja hyväksytty ryhmätentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista keskusteluluennoille ja yhteistoiminnalliseen seminaarityöskentelyyn, ryhmätehtävän tekemistä ja esittämistä seminaarissa sekä oppimispäiväkirjan laatimista ja hyväksyttyä ryhmätenttiä. Oppimispäiväkirjassa ja ryhmätentissä tulee osoittaa osaamistavoitteiden hyvää hallintaa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Cannon S, Boswell C. 2011. Evidence-Based Teaching in Nursing: A Foundation for Educators. Jones & Bartlett, USA.

Keating S. 2010. Curriculum development and Evaluation in Nursing. 2nd Edition. Springer, NY, USA. (Myös e-kirjana).

Ojanen S. 2009. Ohjauksesta oivallukseen – Ohjausteorian käsittelyä. Palmenia, Helsinki.

Karkkulainen M. 2011. Siivet selkään, draamakengät jalkaan. Kohtaamisia draaman pedagogisilla näyttämöillä. Tmi Raija Airaksinen, Helsinki.

Frisk T. 2008. Opas arvioinnista kouluttajille. Educa-Instituutti.

Hale T., Ahlschlagen P. 2010. Simulation Scenarios For Nursing Education. Cengage Learning. (Myös e-kirjana).

Uusi hoitotieteellinen koulutustutkimus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö