x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOI1 Hoitotiede ja näyttöön perustuva toiminta 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää näyttöön perustuvan hoitotyön keskeiset periaatteet hoitotyön, hoitotyön johtamisen ja hoitotyön koulutuksen kehittämisessä. Opiskelija tuntee yleisimmät menetelmät näyttöön perustuvan tiedon arviointiin ja käyttöön. Opiskelija ymmärtää systemaattisten kirjallisuuskatsausten, meta-analyysien ja metasynteesien merkityksen näyttöön perustavassa toiminnassa.

Sisältö

Näyttöön perustuva hoitotyö, näytön asteet ja niiden arviointi. Systemaattiset kirjallisuuskatsaukset, meta-analyysit, metasynteesit ja Cochrane näytön perustana. Näytön implementointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Aktiivinen osallistuminen keskusteluluennoilla, ryhmätehtävän tekeminen ja osallistuminen seminaareihin. Kirjallisuustentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Aktiivinen osallistuminen seminaareihin, ryhmätehtävän tekeminen ja sen esittäminen. Kirjallisuustentin suorittaminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

Webb C & Roy B. 2008. Reviewing research evidence for nursing practice: systematic review. Wiley. (Myös e-kirjana).

Ajankohtaiset artikkelit

Oheiskirjallisuus:

Craig J.V. & Smyth, R.L. (ed.) 2012. The evidence-based practice manual for nurses. 3rd edition. Churchhill Livingstone Elsevier, Edinburgh, UK.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö