x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOI5 Perhehoitotieteellisen tiedon syventäminen 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä ja analysoida perhehoitotieteen keskeisiä tutkimuskohteita, teoriankehittämisen menetelmiä ja teorioita. Opiskelija osaa arvioida ja soveltaa kotimaisen ja kansainvälisen perhehoitotieteellisen tutkimuksen tuloksia.

Sisältö

Perhehoitotieteen teoreettisten perusteiden syventäminen ja soveltaminen tutkimustietoon perustuen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Asiantuntijaluennoille osallistuminen ja ryhmätentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakso suoritetaan ryhmätenttinä, joka arvioidaan asteikolla 0-5. Kiitettävä arvosana saavutetaan, kun opiskelija hallitsee opintojakson osaamistavoitteet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Svavarsdottir E.K. & Jonsdottir H. 2011. Family nursing in action. University of Iceland press, Reykjavik, Islanti.

Ajankohtaiset artikkelit sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö