x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERY4 Tiedonhankintataidot 3 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/HES
Vastuuhenkilö
Terveystieteiden osastokirjasto
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Tiedonhankintataidot suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä tarvittavan tiedon laajuuden
- hankkia tarvittavan tiedon tehokkaasti
- arvioida tietoa ja sen lähteitä kriittisesti
- liittää uuden tiedon tietopohjaansa sekä käyttää tietoa tehokkaasti opiskelussa ja työtehtävissä.

Sisältö

1. Tiedonhankinnan perusteet 3 h
- yleiskuva tiedonlähteistä ja tiedon järjestämisestä, tiedonhankinnan vaiheet, tiedonhaun tekniikat, opiskelussa tarvittavien julkaisujen ja palveluiden käyttö
2. Tiedonhankinnan syventäminen 3 h
- systemaattisen tiedonhaun perusteet, perushaku tieteenalan keskeisessä kansainvälisessä tietokannassa
3. Systemaattinen tiedonhankinta 4 h
- suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi, systemaattinen tiedonhankinta, hakutekniikat ja -strategiat, tiedonhankinnan ja hakujen arviointi
4. Viitteiden hallinta 2 h
- Refworks-viitteidenhallintaohjelman perusteet
5. Systemaattisen tiedonhankinnan syventäminen 4 h
- tieteellisen tiedonhankinnan prosessi, prosessin ja tulosten analysointi, kokonaiskuva kirjaston kokoelmista, oman tieteenalan tiedonlähteiden tuntemuksen syventäminen, tärkeimpien tiedonlähteiden päivitys, tiedonhankinta omasta tutkimusaiheesta

Toteutustavat

Tiedonhankinnan perusteet sisältyy orientoiviin opintoihin. Muu opetus on integroitu: a) hoitotieteen jaksoihin Tiedon hankinta ja soveltaminen hoitotieteessä (kohta 2), kandiseminaarivaihe (kohdat 3 ja 4) sekä pro gradu-seminaarivaihe (kohta 5)
b) kansanterveystieteen jaksoihin Yhteisö, terveys ja sairaus (kohta 2), kandiseminaarivaihe (kohdat 3 ja 4) sekä Tutkimusprosessi ja tutkimuskäytännöt (kohta 5). Huom. Ennen syventävien vaiheen tiedonhankintaopetuksia opiskelijan tulee suorittaa aiemmat kandidaattivaiheen tiedonhankintaopetuksen opinnot (kohdat 1-4).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö