x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEVA35 Internet-pohjaisen oppimisympäristön laadinta 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
lehtori Pentti Hietala, tuntiopettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
2014–2015 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää erilaisten vuorovaikutustapojen merkityksen internet-pohjaisissa oppimisympäristöissä
- ymmärtää, minkälainen käyttäjän ja tietokoneen välinen verkkovuorovaikutus on pedagogisesti mielekästä
- osaa toteuttaa internet-pohjaisen pedagogisen vuorovaikutusympäristön ja esitellä sen keskeiset kohdat pienryhmässä

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia tapoja aktivoida oppijaa Internet-pohjaisissa oppimisympäristöissä ja syvennytään erityisesti pedagogisesti mielekkääseen käyttäjän ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen. Jaksolla tehdään paritöinä oppimisympäristöjä, joissa harjoitellaan tällaisen vuorovaikutuksen toteuttamista käytännössä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Pienryhmäopetus 8 t 0 t

Lisäksi ryhmäohjausta. Suositeltu suoritusajankohta 2. vuoden kevät tai myöhemmin. Opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Käytännön työ ja suullinen esitys. Opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö