x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETA13 Tietohallinnon johtaminen 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori Mikko Ruohonen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TKOPA212 Atk-toiminnan johtaminen 6 op

Yleiskuvaus

Järjestetty aiemmin nimellä TKOPA212 Atk-toiminnan johtaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja verrata atk-toiminnan johtamisen teoreettisia jäsennyksiä, suhteuttaa omia kokemuksiaan alaisena tai esimiehenä teoreettisiin konstruktioihin sekä luonnostella uuden johtamista palvelevan tietosysteemin ja arvioida valmista johtamisen tietosysteemiä.

Sisältö

Tietotekniikka-alan yrityksen, tietohallinto/atk-osaston, itsenäiskäytön, etätyön ja tietohallintoprojektin johtaminen, tietotekniikkatukiorganisaation ja -henkilöiden tehtävät, riskien hallinta sekä uusia johtamisen ideoita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Järvinen P. (2003) Atk-toiminnan johtaminen. Opinpaja. 
  2. Ruohonen & Salmela (2005) Yrityksen tietohallinto. Edita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö