x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEVA31 Graafisen käyttöliittymän toteuttamisen perusteet 5–10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori, tuntiopettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- omaa perustiedot ja -taidot graafisten käyttöliittymien toteuttamisesta,
- osaa käyttää yleisimpiä käyttöliittymäkomponentteja,
- tuntee muutamia yleisimpiä suunnittelumalleja ja osaa käyttää niitä.

Sisältö

Kurssilla opetellaan tekemään käyttöliittymiä yleisimpien käyttöliittymäkomponenttien avulla. Tämän lisäksi perehdytään tapahtumapohjaiseen ohjelmointiin, käyttöliittymien arkkitehtuureihin ja muutamaan keskeisempään suunnittelumalliin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Kurssi suoritetaan viikkoharjoitusten ja vapaaehtoisen harjoitustyön avulla.

Harjoitustyö(t) 
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
englanniksi

Kurssi suoritetaan viikkoharjoitusten ja vapaaehtoisen harjoitustyön avulla. Kurssilla ei ole tenttiä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö