x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLUOM1 Äidinkieli ja kirjallisuus 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät äidinkielen ja kirjallisuuden merkityksen monipuolisena tieto-, taito- ja taideaineena
- osaavat soveltaa luku- ja kirjoitustaidon opetukseen liittyviä pedagogisia menetelmiä.

Sisältö

Kurssilla käsitellään äidinkieltä ja kirjallisuutta oppiaineena etenkin tekstitaitojen ja kirjallisuuden opetuksen näkökulmasta. Kirjallisuutta lähestytään paitsi taiteena myös lukuharrastuksen kannalta. Keskeistä sisältöä ovat erilaiset luku- ja kirjoitustaidon opetuksen menetelmät alkuopetuksesta myöhempiin vaiheisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Pienryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 93 t 0 t
Kirjatentti 2 t 0 t

Lukeminen ja kirjoittaminen (3 op)
Luennot 8t
Pienryhmäopetus 18t

Lasten- ja nuortenkirjallisuus (2 op)
Luennot 2t
Pienryhmäopetus 12t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Lukeminen ja kirjoittaminen  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Lasten- ja nuortenkirjallisuus  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi

Osallistuminen opetukseen, oppimispäiväkirja ja portfolio kaunokirjallisesta teoksesta. Tentistä sovitaan kurssin alussa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Soveltuvin osin seuraava kirjallisuus:

Grünthal, S. & Pentikäinen, J. (toim.),  Kulmakivi. Luokanopettajan kieli ja kirjallisuus. Otava. 2006.

Korolainen, T. (toim.),  Kirjaseikkailu. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden opas. Tammi. 2001.

Lerkkanen, M-K. Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. WSOY. 2006.

Lisäksi lasten- ja nuorten kaunokirjallisuutta (teokset sovitaan kurssin alussa)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö