x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVMS2F Media ja sukupuoli 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Mikko Lehtonen
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TIEDS2MF Media ja sukupuoli 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tarkastelemaan mediaa sukupuolen näkökulmasta sekä analysoimaan mediatekstejä samoin kuin niiden tuottamista ja kuluttamista feministisen mediatutkimuksen teoriaperinnettä ja sukupuolentutkimuksen nykykeskusteluja hyväksi käyttäen.

Sisältö

Jaksolla paneudutaan luentojen, kirjallisuuden ja esseen ja/tai tutkimusprojektin avulla sukupuolen mediatutkimukselle avaamiin näkökulmiin sekä mediaa ja sukupuolta koskevan tutkimuksen historiaan ja nykytilaan.

Toteutustavat

Luennot (20 h), kirjallisuus ja essee ja/tai tutkimusprojekti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta sopimuksen mukaan (vähintään 3 teosta), esimerkiksi seuraavista:

 1. Bruin & Ross (eds.): Gender and newsroom cultures: identities at work. Hampton Press, 2004.
 2. Carter & Steiner (eds.): Critical readings: media and gender. Open University Press, 2004.
 3. Feasey: Masculinity and popular television. Edinburgh University Press, 2008.
 4. Gill: Gender and the media. Polity, 2007.
 5. Nikunen, Paasonen & Saarenmaa (toim.): Jokapäiväinen pornomme. Vastapaino, 2005.
 6. MacKinnon: Representing men: maleness and masculinity in the media. Arnold, 2003
 7. Meehan & Riordan (eds.): Sex & Money. Feminism and Political Economy in the Media. University of Minnesota Press, 2002. Saatavana myös E-kirjana Tamcatin kautta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö