x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVMS2A Kulttuurintutkimuksellinen viestinnän ja median tutkimus 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Mikko Lehtonen
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kulttuurintutkimuksen ja kulttuurintutkimuksellisesti painottuneen viestinnän ja median tutkimuksen oppihistoriaa, tuntee tutkimusalueen keskeiset käsitteet ja metodit. Hänellä on valmiudet käyttää kulttuurintutkimuksellista lähestymistapaa omassa tutkimustyössään.

Sisältö

Jaksossa paneudutaan kontaktiopetuksen, kirjallisuuden ja esseen avulla kulttuurintutkimuksellisesti painottuneen mediatutkimuksen kehitykseen ja käsitellään kulttuurisen tarkastelutavan tutkimukselle avaamia näköaloja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Luentoja 20 h, kirjallisuutta sopimuksen mukaan ja essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta sopimuksen mukaan (vähintää 3 teosta), esimerkiksi seuraavista:

 1. During: Cultural studies: a critical introduction. Routledge, 2005. Saatavana myös e-kirjana Tamcatin kautta.
 2. Curran & Morley (eds.): Media and cultural theory. Routledge, 2006.
 3. Eagleton: The idea of culture. Blackwell, 2000.
 4. Fornäs: Kulttuuriteoria. Vastapaino, 1998.
 5. Hall: Kulttuurin ja politiikan murroksia. Vastapaino, 1992.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö