x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTS2JB Valinnainen kurssi 10 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Journalistiikan professori

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on journalistiset valmiudet työskennellä kurssien aihe- ja taitoalueilla sekä kyky arvioida tehtyä journalismia.

Sisältö

Valinnaisia opintojaksoja järjestetään journalismin keskeisistä aihealueista ja erilaisista journalistin ammatissa tarvittavista työmenetelmistä ja taidoista. Kurssien teemat vaihtelevat vuosittain. Ks. tarkemmin kunkin vuoden opetusohjelma ja yksikön verkkosivut.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Luennot, kirjallisuus, harjoitukset ja palaute (yhteensä 60 t) sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä.

Valinnaisiksi opinnoiksi voidaan hyväksyä myös projektiopintoissa tehtyjä suorituksia sekä soveltuvia opintoja muissa suomalaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa.

Suositeltu suoritusajankohta: 3. vuoden syksy, 3. vuoden kevät, 4. vuoden syksy, 4. vuoden kevät, 5. vuoden syksy, 5. vuoden kevät.

Valinnaisia opintoja voi suorittaa, kun Journalistinen työ -kokonaisuus on tehty. Niiden suorittaminen on siis mahdollista ja osin suositeltavaakin jo 3. opintovuoden keväästä alkaen.

Valinnaisia opintoja voidaan joskus suorittaa myös suppeampina kuin 5 opintopisteen laajuisina. Opiskelijan tulee huolehtia, että valinnaisten opintojen opintopisteiden yhteismäärä on vähintään 10.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kurssin työhön, omien harjoitustehtävien ja kurssin julkaisujen työstäminen sovitun aikataulun mukaan, muiden osallistujien työn arviointi ja kommentointi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit sovitaan kurssikohtaisesti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö