x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTS5 Seminaari 10 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Oppiaineen professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija oppii tekemään itsenäistä tieteellistä tutkimusta ja kirjoittamaan pro gradu tutkielman. Hän hallitsee akateemisen kirjoittamisen ja argumentaation siinä määrin, kuin niitä tutkielmassa vaaditaan. Hän osaa tutkimuksen suunnittelun, aikatauluttamisen ja raportoinnin perusteet.

Sisältö

Jo ensimmäisen maisteriopintovuoden alussa kootaan seminaariryhmä, ja opiskelija päättää ohjaajansa kanssa tutkielmansa aiheen. Opiskelija työskentelee aiheensa kanssa itsenäisesti syyslukukauden ajan ohjaajansa opastuksella. Varsinainen seminaarityöskentely alkaa seuraavan lukukauden alussa ja kestää kaksi lukukautta. Pro gradu kirjoitetaan mahdollisimman valmiiksi jo seminaarityöskentelyn aikana. Seminaariin sisältyy 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Seminaarityöskentely (60t, 8-12 hengen ryhmä) kahden lukukauden aikana.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kaksi seminaariesitelmää, jotka voivat muodostaan osan omasta pro gradusta. Toisten esitelmien kommentointi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö