x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTKS3 Reportaasi 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Janne Seppänen

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija kykenee itsenäiseen reportaasityöskentelyyn osana tiimiä. Hän osaa analysoida kuvan, tekstin ja graafisten ratkaisujen merkitystä kuvareportaasin tuotannossa. Hän osaa keskustella tekstin ja visuaalisten aineisten merkityksistä muiden tiimin jäsenten kanssa.

Sisältö

Kurssilla perehdytään kuvareportaasiin valokuvan, tekstin ja ulkoasun näkökulmasta. Opintojakson aikana opiskelijat tekevät pareittain kuvareportaasin alusta loppuun: ideasta valmiiksi taitetuksi journalistiseksi esitykseksi. Opintojakso on yhteinen journalistiikan maisteriopintojen kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Pienryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Maksimi osallistujamäärä jaksolle 24 opiskelijaa. Journalistiikan opiskelijoiden maksimimäärä määrittyy sen mukaan, kuinka monta kuvaajaopiskelijaa kurssille osallistuu. Tämä johtuu siitä, että työskentely tapahtuu kuvaaja/kirjoittava toimittaja -pareissa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Jaksossa kirjoittavat ja kuvaavat/taittavat journalistiikan opiskelijat teketvät yhdessä mahdollisimman korkeatasoisen reportaasin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
TIEDTKS3 Reportaasi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö