x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILS1E Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 0–20 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
PHILSY1E Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 0–32 op

Sisältö

-

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Soveltuvia luentoja ja työseminaareja sekä esseesuorituksia (suositellaan) ja kirjatenttejä kirjallisuudesta. Jokaisesta suorituksesta on käytävä erikseen sopimassa kuulustelusta vastaavan opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esimerkiksi seuraavia kokonaisuuksia:

1) Schneewind: The Invention of Autonomy

    ja erikseen sovittavia klassikoita.

2) Hampshire: Morality and Conflict,

3) Honneth: The Struggle for Recognition,

4) Kymlicka: Contemporary Political Philosophy,

    Rawls: A Theory of Justice (Oikeudenmukaisuusteoria) ja

    Sandel: Liberalism and the Limits of Justice

5) Searle: The Construction of Social Reality ja

    Schütz: Phenomenology of Social World (Sosiaalisen maailman merkityksekäs rakentuminen).

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö