x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILS1A Moderni ja nykyajan filosofia 0–20 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Vastuuhenkilö
professorit
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
PHILSY1A Moderni ja nykyajan filosofia 0–32 op

Sisältö

-

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Soveltuvia luentoja ja työseminaareja sekä esseesuorituksia (suositellaan) ja kirjatenttejä kirjallisuudesta. Jokaisesta suorituksesta on käytävä erikseen sopimassa kuulustelusta vastaavan opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuusesimerkkejä:

Cottingham: The Rationalists,

Woolhouse: The Empiricists,

Critchley & Schroeder (eds.): A Companion to Continental Philosophy,

Wessels & Coffa: The Semantic Tradition From Kant to Carnap: To the Vienna Station,

Floyd & Shieh (eds.) Future Pasts: The Analytic Philosophy in the Twentieth Century,

Hochberg: Introducing Analytic Philosophy: Its Sense and its Nonsense 1879-2002,

Moran: Introduction to Phenomenology

Moran & Mooney (eds.): The Phenomenology Reader,

Reck (ed.): From Frege to Wittgenstein: Perspectives on Early Analytic Philosophy,

Soames: Philosophical Analysis in the Twentieth Century, vols 1-2,

Williams: Contemporary French Philosophy.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö