x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILA7 Metafysiikka ja ontologia 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
PHILAIT7 METAFYSIIKKA 4 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvemmin ja monipuolisemmin ontologian perusongelmia, joihin hän on tutustunut ontologian perusopintojaksolla. Hän on laajentanut metafysiikan tuntemustaan koko metafysiikan alueelle, sekä sen perinteisiin kysymyksiin että nykykeskusteluun. Hän osaa kriittisesti arvioida erilaisia metafyysisiä näkemyksiä, kytkeä metafyysiset kysymykset muiden filosofian osa-alueiden ja erityistieteiden tarkasteluihin sekä tunnistaa ja kuvata niiden filosofisen erityisluonteen.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia yleisen metafysiikan (eli ontologian) ja erityisen metafysiikan kysymyksiä, kuten yleiskäsitteiden olemassaolon ongelmaa, mielen ja ruumiin suhdetta koskevaa kysymystä, persoonan identiteetin ongelmaa, sosiaalisen ontologian peruskysymyksiä, aikaa ja muutosta, kausaalisuutta ja determinismiä, vapaan tahdon ongelmaa sekä inhimillisen olevan ylittävän olevan mahdollisuutta ja olemisen tapaa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Essee 
suomeksi
englanniksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä (suositellaan) ja kirjatenteillä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson suorittaminen kirjatentillä tai esseillä edellyttää seuraavien kirjojen opiskelua:

JOKO

a. Lowe, Jonathan 2002. A Survey of Metaphysics  

TAI

b. Loux, Michael 2002. Metaphysics: a contemporary introduction 

JA

Marion, Jean-Luc 1998. Reduction and Givenness: Investigations of Husserl, Heidegger and Phenomenology

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö