x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILA9 Yhteiskuntafilosofia 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
PHILAIK6 YHTEISKUNTAFILOSOFIA 4 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin muutamia modernin yhteiskuntafilosofian keskeisiä kysymyksiä ja on siten syventänyt tietämystään teemoista, joihin hän tutustui yhteiskuntafilosofian perusopintojaksolla. Hän tuntee ja osaa kuvata nykykeskustelun keskeisiä aiheita ja teorioita ja pystyy näiden avulla tarkastelemaan yhteiskunnallisia kysymyksiä filosofisesti.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään yhteiskuntafilosofian moderneihin klassikoihin ja uusimpiin teorioihin ja keskusteluihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Essee 
suomeksi
englanniksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä ja kirjatenteillä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson suorittaminen kirjatentillä tai esseillä edellyttää seuraavien kirjojen opiskelua:

Rawls, John 1971. A Theory of Justice. Cambridge (MA): Harvard University Press. (Suom. Oikeudenmukaisuusteoria, 1988. Helsinki: WSOY.), 3 op.

sekä yksi seuraavista:

a. Arendt, Hannah 1958. The Human Condition. Chicago: The University of Chicago Press. (Suom. Vita Activa. Ihmisenä olemisen ehdot, 2002. Tampere: Vastapaino.), 2  op,

b. Foucault, Michel 1975. Surveiller et punir. Paris: Gallimard. (suom. Tarkkailla ja rangaista, 4.p. 2005. Helsinki: Otava.), 2 op,

c. Dobson, Andrew and Eckersley, Robyn (toim.) 2006. Political Theory and the Ecological Challenge. Cambridge: Cambridge University Press, 2 op.

Kirjat voidaan tenttiä myös yksi kerrallaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö