x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILA8 Etiikka 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
PHILAIK5 ETIIKKA 4 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin muutamia modernin etiikan keskeisiä kysymyksiä ja siten syvemmin teemoja, joihin hän tutustui etiikan perusopintojaksolla. Hän tuntee ja osaa kuvata ja arvioida nykykeskustelun keskeisiä aiheita ja teorioita ja pystyy näiden avulla tarkastelemaan eettisiä ongelmia filosofian keinoin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään etiikan moderneihin klassikoihin ja uusimpiin teorioihin ja keskusteluihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Essee 
suomeksi
englanniksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä ja kirjatenteillä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson suorittaminen kirjatentillä tai esseillä edellyttää huolellista perehtymistä kahteen seuraavista teoksista:

a. MacIntyre, Alasdair 1987. After Virtue. London: Duckworth (suom. Hyveiden jäljillä, 2004, Helsinki: Gaudeamus), 3 op,

b. Oksanen, Markku & Launis, Veikko & Sajama, Seppo 2010. Etiikan lukemisto. Helsinki: Gaudeamus (sivut 69-315), 3 op,

c. Raffoul, François 2010. The Origins of Responsibility. Bloomington: Indiana University Press, 2 op.

Kirjat voidaan tenttiä myös yksi kerrallaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö