x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA3 Interpersonaalinen viestintä 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
PUVIn yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Perehdytään interpersonaalisen viestinnän ilmiöihin, prosesseihin ja teorioihin. Harjaannutaan analysoimaan vuorovaikutusta ystävyys-, perhe- ja parisuhteissa, medioitua interpersonaalista viestintää ja ammatillisia vuorovaikutussuhteita.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija hallitsee interpersonaalisen viestinnän keskeiset teoriat ja eri kontekstien erityispiirteet sekä ymmärtää, miten vuorovaikutusosaaminen ilmenee ja vaikuttaa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa analysoida erilaisia interpersonaalisen viestinnän tilanteita ja suhteita soveltamalla alan teorioita sekä kehittää omaa interpersonaalisen viestinnän osaamistaan.

Sisältö

Interpersonaalisen viestinnän teoriat, kontekstit, analyysimallit ja vuorovaikutusosaaminen. Interpersonaalisen viestinnän analyysitehtävät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Luento-opetuksen lisäksi kurssilla perehdytään osin kirjaan Baxter & Braithwaite (Eds.): Engaging theories in interpersonal communication: multiple perspectives. Sage, 2008.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kertauskuulustelussa tentitään luentojen lisäksi osin kirja Baxter & Braithwaite (Eds.): Engaging theories in interpersonal communication: multiple perspectives. Sage, 2008.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö