x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Tuula-Riitta Välikoski

Yleiskuvaus

Tutustutaan puheviestinnän perusilmiön eli vuorovaikutuksen käsitteisiin, konteksteihin, teorioihin ja analyysiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tietää, mitä vuorovaikutus on ja miten sitä voidaan määritellä. Hän tuntee sen ilmiönä, tutkimuskohteena ja osaa tarkastella sitä viestinnän eri tasoilla. Opiskelija osaa myös havainnoida ja analysoida yksinkertaisia puheviestintätilanteita sekä käyttää keskeisiä alan teorioita vuorovaikutuksen jäsentämiseen.

Sisältö

Puheviestinnän keskeiset käsitteet ja teoriat. Puheviestintätilanteiden havainnointi ja analyysi kirjallisuuden avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kertauskuulustelussa tentitään teos:
Griffin: A first look at communication theory. 8th ed. McGraw-Hill, 2012.

Osa teoksen teorioista käsitellään luennoilla.

Lisätietoja

HUOM! Tällä opintojaksolla EI voi korvata YTK-tutkinnon kieliopintojen opintojaksoa KKSUYTK2 Puheviestinnän perusteet.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö