x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSU74 Monikulttuurisen ryhmätyön kurssi 2 2 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Kurssi on tarkoitettu niille sekä suomalaisille että kansainvälisille opiskelijoille, jotka kykenevät keskustelemaan ja kirjoittamaan niin englanniksi kuin suomeksikin.
Suomalaiset opiskelijat: Kurssi on avoin kaikille, mutta sitä suositellaan erityisesti kulttuurienvälisen kommunikaation opintoja opiskeleville.
Kansainväliset opiskelijat: Kurssi on tarkoitettu ensisijassa niille opiskelijoille, jotka opiskelevat samaan aikaan suomen kielen jatkokurssilla 2, mutta sen voi suorittaa myös erikseen, jos opiskelija osoittaa riittävää suomen kielen taitoa.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin menestyksellisesti opiskelijalla on aiempaa parempi suomen/englannin kielen taito, ja hän on syventänyt niin oman kulttuurinsa kuin muidenkin kulttuurien tuntemustaan. Hän tiedostaa myös aiempaa selvemmin kielen, viestinnän ja kulttuurin yhteyden, ja hän on kehittänyt taitoaan monikulttuurisessa ryhmätyöskentelyssä ja kulttuurienvälisessä viestinnässä.

Sisältö

–Monikulttuurisia ryhmä- ja pariharjoituksia sekä keskustelua suomalaiseen kulttuuriin, muihin kulttuureihin ja kulttuurienväliseen viestintään liittyvistä aiheista.
–Suomen/englannin kielen käyttöä kulttuurienväliseen viestintään erilaisissa tilanteissa kehittäviä harjoituksia
–Opiskelijoiden pitämiä esitelmiä
–Vierailuja yliopiston ulkopuolelle

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu ensisijassa niille opiskelijoille, jotka opiskelevat samaan aikaan suomen kielen jatkokurssilla 1, mutta sen voi suorittaa myös erikseen, jos opiskelija osoittaa riittävää suomen kielen taitoa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Kurssilla käytetään Moodlea.

Opetuskieli

suomi, englanti

Kieli ja opettaja vaihtelevat vuoroviikoin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnin perusteina ovat aktiivinen osallistuminen ryhmätyöskentelyyn, oppimispäiväkirja sekä muut tehtävät.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajien Moodlen kautta ja/tai ryhmätyöskentelyn aikana jakama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus