x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATEA44 Kompleksiluvut 2 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Ari Virtanen

Osaamistavoitteet

Oppia kompleksiluvun käsite, hankkia perustaidot kompleksiluvuilla laskemiseen.

Sisältö

Kompleksilukujen määrittely, perusominaisuudet, laskusäännöt, napaesitys, Moivren kaava, ykkösen juuret.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 0 t 10 t
Harjoitukset 4 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssi perustuu luentoihin ja verkkomateriaaliin. Oheislukemistona voi halutessaan käyttää esimerkiksi teosta

Jaisingh, L. R., Ayres, R., Schaum's outline of abstract algebra.

Kirja on saatavilla elektronisessa muodossa (Ebrary) Nelli-portaalin kautta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö