x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SISYA200 Innovaatioprojekti 5–10 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/SIS
Vastuuhenkilö
TKT: Timo Poranen; INFIM:
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2011–2012 X X
Edeltävät opinnot
Vähintään 50 op oman pääaineen opintoja tai vastaavat tiedot.

Yleiskuvaus

Kelpaa tietojenkäsittelyopin, vuorovaikutteisen teknologian sekä informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopinnoiksi.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmius toimia monialaisessa projektiryhmässä. Opiskelija osaa toteuttaa prototyypin tai interaktiivisen demonstraation. Kykenee arvioimaan omaa työtään ja oppimistaan sekä osaa esitellä suullisesti ja kirjallisesti osaamistaan ja projektin tuloksia.

Sisältö

Osallistuminen projektiin osana monialaista projektiryhmää. Prototyypin tai interaktiivisen demonstraation toteutus. Tulosten raportointi ja esittäminen sekä oman oppimisen arviointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely

Innovaatioprojekti kestää kaksi periodia.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen projektiin. Ryhmätyönä toteutettavat projektisuunnitelma, Demo/Prototyyppi ja loppuraportti. Säännöllinen raportointi. Osallistuminen kurssin puitteissa järjestettäviin valmennus- ja esittelytilaisuuksiin. Henkilökohtainen oppimispäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö