x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIKE1072 Kv-tutorointiraportti 2 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Riitta Aallos

Yleiskuvaus

Opiskelija toimii kansainvälisten opiskelijoiden tutorina.

Osaamistavoitteet

Oppii ohjaamaan kansainvälisiä opiskelijoita suomalaisiin opiskelukäytänteisiin, -ympäristöön, tutustuttamaan heitä suomalaiseen kulttuuriin, olemaan mukana mm. pankki-, maistraatti-, asuntoasioilla.

Sisältö

Tutorointiohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen. Orientaatioviikolle osallistuminen. TAMYn tutorointikoulutukseen osallistuminen. Kv-tutorointiraportin kirjoittaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Yksilöopetus

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Valinnaiset opinnot (Biokemia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö