x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGOS5 Logopedian erityiskysymyksiä, vuorovaikutus ja viestintä 2–3 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka
Edeltävät opinnot
Perusopinnot, Aineopinnot pääosin
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tarkastelemaan vuorovaikutukseen ja viestintään liittyviä logopedisia erityiskysymyksiä

Sisältö

Luentokurssi ja kirjallinen työ/kuulustelu

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan antama kirjallisuus

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Teoreettiset opinnot (Logopedia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö