x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HYHT2 Pro gradu -tutkielmaseminaari 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii laatimaan perustellun ja toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman ja käynnistämään tutkimustyön.

Sisältö

Omaan tutkimukseen liittyvät teoreettiset ja menetelmälliset kysymykset.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Rinnakkaiset opinnot: Tutkielmapaja

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 48 t 0 t

Seminaari (48 t), jossa opiskelija hahmottelee tutkimusongelmansa ja muodostaa alustavan tutkimussuunnitelman, esittää siitä toteuttamiskelpoisen version, käynnistää tutkimuksen ja raportoi sen edistymisestä. Opiskelija esittää tutkimussuunnitelmansa myös suullisesti ja kommentoi aktiivisesti seminaarin muiden osallistujien töitä. Opiskelija osallistuu tarpeen mukaan tutkielmien aiheiden valintaa ja menetelmällisiä ratkaisuja koskevaan laitoksen muuhun opetukseen (tutkimusaiheen rajauksen ohjaus). Aktiivinen osallistuminen seminaariin, kirjallinen tutkimussuunitelma ja sen suullinen esittely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen seminaariin, kirjallinen tutkimussuunnitelma ja sen suullinen esittely.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Tutkimusopinnot (Hyvinvointiala)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö