x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYPS1E Kehittämistyön käytäntö 15 op
Vastuutaho
Sosiaalityö, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii soveltamaan kehittämistyön välineitä käytännössä, sekä kuvaamaan ja arvioimaan kriittisesti kehittämistyötä ja omaa toimintaansa kehittäjänä suhteessa sosiaalityön ja organisaation kehittämisen haasteisiin. Opiskelija oppii omaksumaan aktiivisen ja kriittisen roolin alan kehittämistyössä, joka kohdistuu esimerkiksi palvelujen saamisen ja laadun turvaamiseen, palvelurakenteen ja toimintojen kehittämiseen, tai työtapojen kehittämiseen lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä, vanhusten palveluissa, kouluissa tai päihde- ja kriminaalihuollossa.

Sisältö

Kehittämistyöhön liittyvät sisällöt.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 20 t 0 t

Aloitus-, väli- ja loppuseminaarit sekä ohjattu 2 kuukauden kehittämistyö kentällä. Yhdessä ohjaajiensa, yliopiston opettajan ja nimetyn kehittämistyön käytännön ohjaajan kanssa opiskelija määrittelee kehittämistyönsä suhteessa toimipisteen tai palvelun kehittämishaasteisiin, toteuttaa työn ja raportoi sen kirjallisesti ja seminaarikeskustelussa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen seminaarityöskentelyyn, kehittämistyön toteuttaminen ja kirjallinen raportointi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnissa otetaan huomioon kehittämistyön raportissa esitetyt kehittämistyön tulokset, jäsennys, kuvaus ja kriittinen arvio omasta kehittämistyöstä yleisen kehittämistoiminnan erityistapauksena ja organisaation kehittämistoiminnan osana, sekä jäsennys, kuvaus ja kriittinen arvioi omasta toiminnasta, oppimisesta ja kehittämiseen liittyvän roolin ottamisesta organisaatiossa. Yliopiston opettaja arvioi kehittämistyön kokonaisuuden. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijoiden tekemä vertaisarviointi ja kehittämistyön käytännön ohjaajan arvio opiskelijan kehittämistyön käytännön jaksosta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö