x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYPA1A Sosiaalioikeuden perusteet 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityö, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija jäsentää ja hahmottaa sen normikokonaisuuden, jolla säädellään juridisesti kunnan sosiaalihuoltoa ja sen asiakaskohtaista toteuttamista.

Sisältö

Kurssi johdattaa oikeudelliseen ajatteluun. Laajempana jakso sisältää olennaiset yleispiirteet ja pääasiallisen sisällön voimassaolevan sosiaalihuolto-oikeuden keskeisestä sisällöstä. Jaksolla keskitytään tarkastelemaan kunnan sosiaalihuolto-oikeutta erityisesti asiakkaan näkökulmasta hänen oikeuksiensa ja asemansa sekä oikeusturvansa sääntelijänä ja toiseksi viranomaisen/sosiaalityöntekijän näkökulmasta myös menettelymuotojen sääntelynä.
Oikeustapausharjoituksissa on tarkoitus harjoitella säädöstekstien (lakikirjan) ja ainakin teoreettisesti muidenkin oikeuslähteiden käyttöä ja oppia soveltamaan lainsäädäntöä konkreettisen tilanteen ratkaisuun.

Toteutustavat

Videoluentosarjana (40 t) ja oikeustapausharjoituksina (12 t) tai luentoseminaarina (24 t) ja luennoitsijan ilmoittamana tenttikirjallisuutena.

Vaadittavat opintosuoritukset

1) Järjestettäessä kurssi video-opetuksena ja oikeustapausharjoituksina jakso suoritetaan osallistumalla luentoihin ja harjoituksiin sekä suorittamalla hyväksyttävästi kuulustelut. Kuulusteluissa ratkotaan myös lakikirjaa apuna käyttäen oikeustapauksia. Teos Sosiaali-ja terveydenhuoltolainsäädäntö on oheiskirjallisuutta, jota ei erikseen tentitä. Kyseistä teosta käytetään oheismateriaalina oikeustapausharjoituksissa ja se tulee olla mukana myös jaksoa tentittäessä. 2) Jos kurssi järjestetään luentoseminaarina (24 t) ja luennoitsijan ilmoittamana tenttikirjallisuutena osallistuu opiskelija luentoseminaariin ja tenttii luentokuulustelun yhteydessä luennoitsijan ilmoittaman tenttikirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö 2007 tai uudempi painos. Lakimiesliiton kustannus.
  2. Luennoitsijan ilmoittama tenttikirjallisuus.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö