x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖS5B Tutkielmaa tukevat opinnot 20 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Tutkielmaseminaarin vetäjä

Osaamistavoitteet

Opintojen tehtävänä on tukea ja edesauttaa opinnäytetyön tekemistä.

Sisältö

Opintojen sisältö suunnitellaan tutkielmaseminaarin yhteydessä henkilökohtaisena opintosuunnitteluna. Opinnot voivat koostua esim. tutkielman aihepiiriin kuuluvista esseistä, metodiopinnoista, ohjaukseen osallistumisesta. Erillinen ohje oppiaineen kotisivulla http://www.uta.fi/yky/oppiaineet/sosiaalityo/kaytannot/index.html

Vaadittavat opintosuoritukset

Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan sisältyvät opinnot.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö