x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖS3B4 Havainnot ja kokemukset tutkimuksessa 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Irene Roivainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee havaintojen ja omakohtaisten tai toisten kertomien kokemusten soveltamista sosiaalityön tutkimuksessa.

Sisältö

Toisten kertomat tai omakohtaistet kokemukset ja havainnot tutkimuksen lähtökohtana, sekä näistä koostuvan aineiston käyttö sosiaalityön tutkimuksessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuuskuulustelu suoritetaan sähköistä tenttipalvelua käyttäen https://tenttis.uta.fi/login/ tai osallistuminen erikseen ilmoitettavaan vaihtoehtoiseen opetukseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Coffey: The Ethnographic Self. Sage 1999. TAI Karp: Speaking of Sadness: Depression, Disconnection and the Meanings of Illness. Oxford University Press 1997. JA

2. Eskonen: Perheväkivalta lasten kertomana. Tampere University Press 2005.

3. Laakso: Arjen rutiinit ja yllätykset - etnografia lastensuojelutyöstä. Tampere University Press 2009. 

4. Laitinen: Häväistyt ruumiit, rikotut mielet. Vastapaino 2004. 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö