x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖS2B4 Arjen ja läheissuhteiden muutokset 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Hannele Forsberg

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää ymmärrystään perhe- ja läheissuhteita koskettavista ajankohtaisista yhteiskunnallisista muutoksista. Opiskelija oppii näiden muutosten kriittistä ja käsitteellistä analyysia arkeen, hoivaan, sukupuoleen, ikään, toiseuteen sekä globalisaatioon kiinnittyen.

Sisältö

Jakson kirjallisuus käsittelee perhe- ja läheissuhteita aikuisten ja lasten näkökulmista paikallisesti ja globaalisti muuttuvissa arjen haasteissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuuskuulustelu suoritetaan sähköistä tenttipalvelua käyttäen https://tenttis.uta.fi/login/

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Jokinen, Aikuisten arki. Gaudeamus 2005. TAI Jallinoja (toim.), Vieras perheessä. Gaudeamus 2009.

2) Brannen & Heptinstall, Connecting Children: Care and Family Life in Later Childhood. Routledge 2005.

3) Bryceson & Vuorela (eds.),  The Transnational Family: New European Frontiers and Global Networks. Berg 2000.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö