x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖA4B Tutkimusmenetelmäopinnot / harjoitukset / kvalitatiivinen tutkimus 3 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Leena Autonen-Vaaraniemi
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle syntyy ymmärrys tutkimuksen eri vaiheista ja hän harjaantuu kvalitatiivisen tutkimusprosessin läpiviemiseeen; suunitteluun, aineiston hankintaan, analyysin tekemiseen ja raportointiin.

Sisältö

Opetus toteutetaan pienryhmissä tehtävinä harjoituksina. Kurssilla toteutetaan kirjallisia harjoitustöitä, perehdytään aiempaan kirjallisuuteen ja keskustellaan tutkimuksenteon eri vaiheista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Samanaikaisesti kandidaatin tutkielmaseminaarin kanssa tutkimusmentelmäluentojen jatkona.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Tutkimusmenetelmäopinnot (Sosiaalityö)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö