x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖA2C Lapset ja lastensuojelu 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Tarja Pösö

Osaamistavoitteet

Opintojaksossa kuvataan lastensuojelun järjestelmää, käytäntöjä ja sitoumuksia. Tavoitteena on laaja yleiskuva lastensuojelusta yhteiskunnallisena, sosiaalityöhön välittömästi kytkeyvänä alueena.

Sisältö

Jakso koostuu lastensuojelun suomalaisista ja ulkomaisista tutkimusanalyyseista ja järjestelmäkuvauksista. Samalla rakentuu kuva suomalaisen lastensuojelun keskeisistä toimintakäytännöistä. Ajankohtaispuheenvuoroja täydentävät historiallista muutosta valottavat teemat.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Bardy (toim) Lastensuojelun ytimissä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2009.
  2. Fox Harding, Perspectives in Child Care Policy. Longman 1991 tai uudempi painos.
  3. Ferguson, Protecting Children in Time. Palgrave & Macmillan 2004.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
A9 Nuorisopolitiikan teemoja (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Teema B: Erityiskasvatus ja erityisnuorisotyö (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
A9 Nuorisopolitiikan teemoja (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö