x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Irmeli Salomaa

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön hyvinvointivaltiolliseen, kunnalliseen ja erilaisista kansalaisyhteiskunnan toimijoista rakentuvaan toimintaympäristöön ja sen kehittymiseen.

Sisältö

Jakso sisältää kirjallisuuden,jossa opiskelija tutustuu suomalaiseen sosiaalipoliikkaan vertailevassa kehyksessä,sosiaalipalvelujen järjestelmään sekä järjestöihin osana palvelutuotantoa ja niiden paikkaan sosiaalipoliittisessa järjestelmässä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Anttonen & Sipilä, Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Vastapaino 2000.

2. Möttönen & Niemelä, Kunta ja kolmas sektori. Yhteistyön uudet muodot. Ps-kustannus 2008.

3. Heikkilä & Lahti (toim.) Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus 2007. Stakes.

4. Niemelä & Salminen, Suomalainen sosiaaliturva. 2., korjattu ja uudistettu painos. Kela 2008. http://helda.helsinki.fi//handle/10250/3253 

5. Niemelä, Julkisen sektorin reformin pitkä kaari Valtava-uudistuksesta Paras-hankkeeseen. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 102, 2008. http://helda.helsinki.fi/handle/10250/7935 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Sosiaalityö)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö