x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖP4B Yhteisölliset voimavarat 3 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Irene Roivainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yhteisösosiaalityön käsitteellisen ja tutkimuksellisen taustan ja on perehtynyt erilaisiin yhteisöissä toteutettaviin sosiaalityön työmuotoihin ja menetelmiin.

Sisältö

Kirjallisuudessa ja verkkokurssilla käsitellään yhteisösosiaalityön ja yhdyskuntatyön lähtökohtia, käsitteitä ja tulkintoja kansallisessa ja kansainvälisessä, erityisesti Pohjoismaisessa toimintaympäristössä.

Toteutustavat

Jakso suoritetaan kirjallisuuskuulusteluna tai valtakunnallisena verkko-opetuksena, joka on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaalityön pääaineopiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Asiasisällön hahmottamiseksi kurssi on tarkoituksenmukaista suorittaa vasta jaksojen STYÖP1-STYÖP2 jälkeen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuskuulustelun teokset

1.Roivainen, Nylund, Korkiamäki & Raitakari: Yhteisöt ja sosiaalityö - kansalaisen vai asiakkaan asialla. PS-kustannus 2008

2. Hutchinson (Strand) (ed.): Community work in the Nordic countries - New Trends. Universitetsforlaget 2009.

Oppimateriaalina verkkokurssilla on E-oppikirja Roivainen, Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat - verkkojulkaisu. Tampere University Press 2004/2008.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalipedagogiikan perusteet (Sosiaalipedagogiikka)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
A7 Nuorisotyön teemoja (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Teema C: Yhteisöllisyys ja monikulttuurisuus (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
A7 Nuorisotyön teemoja (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö