x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖP4A Marginaalisuus 2 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Arja Jokinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee marginalisaation teoreettiset käsitteet, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset prosessit ja syntytavat sekä niiden vastaiset strategiat. Lisäksi opiskelija hahmottaa palvelujärjestelmien ja marginalisaation väliset yhteydet ja ymmärtää marginalisaatiota kokemuksellisena ilmiönä.

Sisältö

Jaksossa perehdytään marginalisaatioon yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä sekä yksilöllisenä kokemuksena. Lisäksi tarkastellaan palvelujäjestelmien syrjäyttäviä mekanismeja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
-

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Jokinen, Huttunen & Kulmala, Puhua vastaan ja vaieta - neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Gaudeamus 2004.

2. Metteri, Hyvinvointivaltion lupaukset ja kohtuuttomat tapaukset. Edita 2004.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
A7 Nuorisotyön teemoja (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
A7 Nuorisotyön teemoja (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö