x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖP2 Sosiaalisen kosketuspinnoilla 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
yliassistentti (ilmoitetaan myöhemmin)

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa omakohtaisen kosketuksen sekä sosiaalisen työn asiakkaiden arjen todellisuuteen että ammatilliseen sosiaalityöhön. Opiskelija oppii dokumentoimaan ja erittelemään havaintojaan sekä kirjoittamaan ja keskustelemaan niistä.

Sisältö

1) Opiskelija kohtaa ihmisiä vapaaehtoistyöntekijän roolissa erilaisissa palvelupaikoissa havainnoiden, haastatellen ja mukana ollen. Tätä kautta opiskelija tutustuu sosiaalisiin ongelmiin ja auttamistyön arkeen. 2) Opiskelija tutustuu sosiaalisten ongelmien kenttään ammatillisen sosiaalityön näkökulmasta. 3) Opiskelija kirjaa havaintojaan, keskustelee niistä seminaarissa ja kirjoittaa esseen parityönä oheiskirjallisuutta hyväksi käyttäen.

Toteutustavat

Pääaineopiskelijat: 1) 4 h aloitusluennot, 2) 24 h tutustuminen vapaaehtoistyöhön tai sosiaalialan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoihin, 3) tutustumiskäynti ryhmänä sosiaalitoimistoon, 4) tutustuminen sosiaalityön ammatilliseen kenttään osallistumalla kahteen harjoittelun analyysiseminaariin 8 h (STYOS4B Sosiaalityön harjoittelu, seminaariosuus), 5) 20 h seminaari sekä parityönä laadittava essee tutustumisiin ja annettuun oheiskirjallisuuteen perustuen.
Sivuaineopiskelijat: 1) 4 h aloitusluennot, 2) 40 h tutustuminen vapaaehtoistyöhön tai sosiaalialan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoihin, 3) Tutustumiskäynti ryhmänä sosiaalitoimistoon, 4) tutustuminen sosiaalityön ammatilliseen kenttään osallistumalla kahteen harjoittelun analyysiseminaariin 8 h (STYOS4B Sosiaalityön harjoittelu, seminaariosuus), 5) parityönä laadittava essee tutustumisiin ja annettuun oheiskirjallisuuteen perustuen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opintojakson eri toteutusmuotoihin ja essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lista oheiskirjallisuudesta jaetaan opintojakson alkaessa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Sosiaalityö)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö