x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖP1B Sosiaalityön historia ja tiedonmuodostus 3 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Kyösti Raunio

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalityön historialliset lähtökohdat, tutkimukselliset suuntautumiset ja käytäntöjen teoreettisen ymmärtämisen lähtökohdat.

Sisältö

Ideat sosiaalityön historiallisena lähtökohtana, sosiaalityön tutkimuksen lähtökohdat ja suuntautuminen, työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamisen yhteiskunnalliset lähtökohdat.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Toikko. Sosiaalityön ideat.  Johdatus sosiaalityön historiaan ja perinteisiin. Vastapaino 2005.

2. Karvinen, Pösö & Satka (toim.) Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia suunnistuksia. SopHi 2000.

3. Juhila. Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Vastapaino 2006.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalityön perusteet (Sosiaalityö)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö