x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOLS54 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Opiskelija kirjoittaa itsenäisen opinnäytteen, joka täyttää tieteellisen kirjoittamisen vaatimukset. Tähän työhön hän saa ohjausta seminaarissa ja puolen vuoden ajan seminaarin päättymisen jälkeen. Tarkempia ohjeita pro gradu -tutkielman tekemisen tueksi on laitoksen kotisivulla ja esim. oppaassa: Haapala (toim.): Matkalla maisteriksi - graduntekijän selviytymisopas. Helsingin Yliopiston kirjapaino 2001. (myös osoitteessa: www.helsinki.fi/hyy/kopo/index.htm.)

Osaamistavoitteet

Pro gradu –tutkielman laatiminen on osoitus siitä, että opiskelija kykenee käsittelemään ja analysoimaan tutkimaansa kohdetta tieteellisesti sekä tuottamaan tieteellisen ja hyvällä kielellä kirjoitetun tekstin. Opinnäytteen tulee täyttää myös tieteellisen kirjoittamisen eettiset vaatimukset, joista on saatavissa yksityiskohtaiset ohjeet.

Sisältö

Opiskelija harjaantuu tekemään itsenäisesti pitkäjänteisyyttä edellyttävää tieteellistä tutkimustyötä, joka sisältää tieteellisen ongelman muotoilemisen ja sen ratkaisemisen käyttäen hyväksi tarkoituksenmukaista aineistoa ja tieteellisiä menetelmiä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Ks. ohjeet laitoksen kotisivulta: http://www.uta.fi/laitokset/sosiaalitutkimus/opetus

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Tutkielmaopinnot (Sosiaalipolitiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö