x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SPOLS51 Supervision on Thesis Topic 5 ECTS
Organised by
Social Policy
Course is available for:
  • Major subject students

Modes of study

Evaluation

Pass/fail.

Study materials

Tutkielman suunnittelua tukevaa kirjallisuutta:

  1. Hakala, Graduopas. Melkein maisterin nik­sikirja. Gaudeamus 1999.
  2. Kinnunen & Löytty: Iso Gee. Gradua ei jä­tetä. Vastapaino 1999.
  3. Karisto & Seppälä: Maukas gradu. Valmis­tusvihjeitä tutkielman tekijöille. Vastapaino 2004.
  4. Luostarinen & Väliverronen: Tekstinsyöjät. Yhteiskuntatieteellisen kirjallisuuden lukutai­dosta. Vastapaino 1999.(teoksesta myös nettiversio)
  5. Hirsjärvi & Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoi­ta. 10., osin uudistettu painos. Tammi 2004. Uusin Painos

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
Master's Thesis Studies (Social Policy)
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Social Sciences and Humanities