x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOLS4 Tutkielmaa tukevat opinnot 17 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Opiskelija sisällyttää tutkintoonsa sellaisia opintoja, jotka liittyvät pro gradu –tutkielman aiheeseen ja menetelmään tai joiden avulla valmistaudutaan työelämään. Tutkielmaopintoihin voidaan sisällyttää sivuaineiden opintoja tai opintokokonaisuuksia, kuten sosiaali- ja terveysalan moniammatilliset johtamisopinnot.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan oman tutkimusalueen asiantuntemusta ja työelämävalmiuksia.

Sisältö

Sivuaineopintoja tai muita opintokokonaisuuksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelija sopii tutkielmaa tukevien valinnaisten opintojen sisällöstä erikseen graduohjaajansa kanssa. Opintosuoritukset noudattavat kunkin oppiaineen vaatimuksia.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi vaihtelee suoritustavan mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Syventävät opinnot (Sosiaalipolitiikka)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö