x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SPOLS3 Practical Study Period 10 ECTS
Organised by
Social Policy
Course is available for:
  • Major subject students

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Seminar

Modes of study

Evaluation

Pass/fail.

Study materials

Harjoittelun ja sen raportoinnin tueksi on laadittu oheinen kirjallisuusluettelo, josta opiskelija voi valita harjoitteluraporttiinsa lähdekirjallisuutta:

  1. Eteläpelto & Tynjälä: Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. WSOY 1999.
  2. Kinnunen & Korvajärvi: Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Vastapaino 1996.
  3. Oulasvirta & Ohtonen & Stenvall: Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus. Tasapainoista ratkaisua etsimässä. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:19.
  4. Rossi & Freeman & Lipsey: Evaluation. A Systematic Approach. 7th Edition. Sage 1999.
  5. Ruohotie: Oppiminen ja ammatillinen kasvu, WSOY 2000.
  6. Vartiainen: Työn muutoksen työvälineet. Muutoksen hallinnan sosiotekniset menetelmät. Otatieto 1994.
  7. Virtanen: Projektityö, WSOY 2000.

 

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
Advanced Studies (Social Policy)
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Social Sciences and Humanities