x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOLA3A2 Hallinnan ja kansalaisuuden tutkimus/AINEOPINNOT 6 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla
  • Tohtoriopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Opiskelija tutustuu keskeiseen sosiaalipolitiikan tutkimusalueeseen.

Osaamistavoitteet

Luetun kirjallisuuden jäsentynyt ymmärtäminen sekä oman ajattelun kehittyminen.

Sisältö

Kirjallisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuus suoritetaan yleisenä kirjallisena tenttinä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Holli ym.: Sukupuolten valta/kunta: politiikka, muutos ja vastarinta suomalaisissa kunnissa. Vastapaino 2007. tai Kantola: Markkinakuri ja managerivalta: poliittinen hallinta Suomessa 1990-luvin talouskriisissä. Loki-kirjat 2002.
  2. Häikiö: Osallistumisen rajat: valta-analyysi kestävän kehityksen suunnittelusta Tampereella. Tampere University Press 2005.
  3. Newman: Modernising Governance: New Labour, Policy and Society. Sage 2001.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaalipolitiikan tutkimusalueet (Sosiaalipolitiikka)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö